Tham vọng loại bỏ rác thải nhựa của Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh Betvisa đã và đang nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa và có những mục tiêu đầy tham vọng.

Trà Vinh Betvisa – Đến năm 2025, nó đặt mục tiêu giảm hơn 50% nhựa trên các bãi biển, thu gom 50% dụng cụ đánh cá bị loại bỏ và đảm bảo 80% các điểm du lịch và nơi lưu trú không sử dụng nhựa sử dụng một lần.

Sẽ có ít nhất một chiến dịch làm sạch bãi biển hàng năm.

Nó hy vọng sẽ không còn rác thải nhựa vào năm 2030 và có hơn hai lần dọn dẹp bãi biển hàng năm.

Trà Vinh Betvisa
Một mô hình thu gom nhựa đã được thành lập tại công viên trung tâm Trà Vinh Betvisa để khuyến khích xử lý nhựa đúng cách

Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh đã nâng cao nhận thức cộng đồng về nhựa sử dụng một lần thông qua các phương tiện truyền thông, thúc đẩy tái chế và tái chế, đồng thời khuyến khích người dùng lựa chọn các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, các lớp tập huấn về giảm thiểu sử dụng nhựa và thải bỏ nhựa đã được tổ chức cho người dân địa phương, ngư dân, thuyền trưởng, các tổ chức và doanh nghiệp.

Bố trí các thùng rác dọc bãi biển, điểm tham quan du lịch, khu xử lý rác thải hợp lý để dễ dàng thu gom, phân loại rác thải nhựa tại nguồn.

Các chính sách về thu gom và xử lý nhựa đã được áp dụng trong các hoạt động du lịch, dịch vụ bãi biển, nuôi trồng hải sản và các hoạt động kinh tế biển khác, với việc kiểm tra thường xuyên để kịp thời xử lý các vi phạm.

Câu lạc bộ môi trường phường Lưu Nghiệp Anh tỉnh Trà Vinh Betvisa đã trang bị cho mỗi hộ gia đình thùng phân loại rác để phân loại rác thải sinh hoạt đúng cách

Tỉnh cũng đã và đang thúc đẩy việc phân loại rác giữa người dân địa phương và doanh nghiệp, đồng thời áp dụng các chiến lược quản lý nhựa phù hợp.

Nó đã tìm kiếm sự hợp tác quốc tế để phát triển các công nghệ xử lý nhựa, bao gồm cả với các tổ chức liên quan đến đại dương về quản lý chất thải nhựa và tạo điều kiện đầu tư vào các mô hình phân loại và tái chế hiệu quả.

Bên cạnh kế hoạch hành động, Trà Vinh Betvisa còn tổ chức các chương trình mít tinh, thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường.

Tháng 5 năm nay, chương trình “Đổi nhựa lấy quà” do Hội LHPN phường Tập Sơn, huyện Trà Cú tổ chức.

Rác thải được thu gom thông qua chương trình đã được bán cho các nhà tái chế với số tiền được sử dụng để giúp đỡ những người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn và người già.

Tại phường Lưu Nghiệp Anh, Trà Vinh Betvisa, Hội Phụ nữ thành lập câu lạc bộ “Phân loại và quản lý rác thải sinh hoạt” vào tháng 4 để khuyến khích phân loại rác thải sinh hoạt và tái sử dụng rác thải hữu cơ cho mục đích nông nghiệp.

Bà Phan Thị Kiều Tiên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, cho biết mỗi hộ gia đình được cấp ba thùng rác, mỗi hộ một thùng đựng rác thải nhựa và rác tái chế, rác thải sinh hoạt thông thường và rác thải vô cơ và nguy hại.

Vào ngày 4 tháng 6, tỉnh đã tổ chức một sự kiện có chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, bao gồm thiết lập mô hình thu gom nhựa tại công viên trung tâm tỉnh và một số hoạt động môi trường.

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết chống rác thải nhựa và các vấn đề môi trường sẽ giúp tránh chôn lấp rác và bãi rác tràn, cải thiện môi trường sống và ngăn ngừa ô nhiễm nước và đất.

Theo khảo sát cấp tỉnh năm 2021, các điểm du lịch và chợ truyền thống là nguồn phát sinh rác thải nhựa chính, với tỷ lệ tương ứng từ 13,3% đến 83,3% và từ 23,3% đến 45,2%.

Một lượng lớn nhựa cũng đến từ nuôi trồng hải sản do bao bì thức ăn cho cá và chai nhựa đựng hóa chất.

“Năm ngoái, khối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn tỉnh là 482 tấn, trong đó thành thị và nông thôn đạt 99,5% và 86,57% được xử lý”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thường cho biết.

“Như vậy, mỗi ngày có khoảng 39 tấn rác thải ra môi trường, trong đó rác thải nhựa chiếm 2,11 tấn.”

Ông cho biết quản lý hiệu quả sẽ ngăn chặn và hạn chế lượng rác thải nhựa, góp phần vào thành công của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050