Hệ thống kinh doanh khí thải đang được xây dựng ở Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Mai Kim Liên cho biết hệ thống mua bán khí thải sẽ đi vào hoạt động chính thức vào năm 2028 – ETS Betvisa

Việt Nam đã bắt đầu phát triển các công cụ định giá carbon và hệ thống giao dịch phát thải ( ETS Betvisa ) để khuyến khích các doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và hướng tới sử dụng năng lượng sạch.

ETS Betvisa – Đó là nhận định của Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu (DCC), Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại hội thảo “Đào tạo và mô phỏng hệ thống thương mại phát thải tại Việt Nam” hôm thứ Năm.

Liên cho biết Chính phủ đã đặt ra lộ trình trung hòa carbon bằng cách ban hành Nghị định số 06, theo đó các bộ và cơ quan công quyền có nhiệm vụ xây dựng khung pháp lý về tín dụng carbon, trợ cấp carbon và thành lập ETS Betvisa cho đến năm 2027.

“ETS Betvisa ban đầu sẽ được thí điểm trong một số lĩnh vực chậm nhất là vào năm 2025,” Liên cho biết.

Bà cũng cho biết ETS Betvisa sẽ đi vào hoạt động chính thức vào năm 2028 và được tích hợp vào các ETS quốc tế ngay sau ngày đó.

John Robert Cotton, Giám đốc chương trình cấp cao của Đối tác chuyển đổi năng lượng Đông Nam Á, cho biết ETS Betvisa là một công cụ dựa trên thị trường được thiết kế để kích thích đổi mới công nghệ carbon thấp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Ông cho biết Việt Nam đã thực hiện các bước pháp lý quan trọng để phát triển thị trường carbon trong nước và thực hiện ETS Betvisa. Ví dụ, Luật Bảo vệ Môi trường đã được sửa đổi vào tháng 11 năm 2020 để bao gồm các điều khoản về tổ chức phát triển thị trường carbon.

Vào tháng 1 năm 2022, Việt Nam đã tiến hành ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết về giảm phát thải khí nhà kính và hình thành thị trường mà ông tin rằng sẽ là động lực trong khu vực.

Người quản lý cho biết: “ETS Betvisa là một ví dụ tuyệt vời về cách chúng tôi sử dụng hệ thống kinh tế hiện tại để tạo lợi thế cho mình nhằm đối mặt với các tác động bên ngoài của phát thải khí nhà kính”.

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Dữ liệu Kinh tế và Biến đổi Khí hậu, DCC, cho biết chỉ có ba nhóm đơn vị được phép tham gia thị trường carbon trong nước một cách hợp pháp.

Nhóm đầu tiên bao gồm các cơ sở phát thải khí nhà kính được xây dựng để giám sát phát thải khí nhà kính thường xuyên. Hiện tại có 1.912 thực thể trong nhóm này.

Nhóm thứ hai bao gồm các thực thể đã quản lý để tạo ra tín chỉ carbon và nhận được tín chỉ này được giao dịch trong các ETS Betvisa khác, chẳng hạn như JCM (Cơ chế tín dụng chung Việt Nam-Nhật Bản).

Nhóm thứ ba bao gồm những người có hoạt động liên quan chặt chẽ đến việc mua bán tín chỉ carbon và trợ cấp carbon trong ETS Betvisa. Những thực thể này bao gồm ngân hàng, người giám sát và nhà tư vấn.

Karolien Casaer, chuyên gia thị trường carbon quốc tế, cho biết các công cụ định giá carbon chuyển gánh nặng kinh tế liên quan đến thiệt hại do biến đổi khí hậu sang những người chịu trách nhiệm về phát thải khí nhà kính.

Điều đó có nghĩa là nếu những công cụ đó không được áp dụng, chi phí do ô nhiễm không khí sẽ đè lên Chính phủ, người nộp thuế và xã hội. Hơn nữa, các nhà sản xuất sẽ ngần ngại hơn trong việc đầu tư vào công nghệ sạch hơn vì làm như vậy sẽ khiến họ gặp bất lợi về mặt chi phí.

Chuyên gia cho biết: “Lượng khí thải của Việt Nam đứng ở mức 300 triệu tấn CO2 vào năm 2014. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên 900 triệu tấn vào năm 2030 nếu chúng ta không hành động nhiều hơn những gì chúng ta đã hành động”.